Ekskusjon til Torgård vestre (arkeologisk utgraving)

I dag har vi vært på ekskusjon til Torgård her i Trondheim. Her er det funnet en gammel bosetting som er blanding mellom yngre og eldre jernalder. Det er funnet flere kokegroper, påler og pålehull og omtrent 16 graver! Jeg kan, naturlig nok, ikke gjenfortelle hvilke gjenstander som er funnet men kan røpe at det sikkert vanker en utstilling på vitenskapsmuseet til neste år!Bildet viser en av to store utgravingsfelt. Det er funnet 11 runde graver og 4-5 lange, (noen) båtformede graver.
Tvers over jordet går det to paralelle groper. Dette er trolig "hulveier", ridestier. Etter hver som stiene ble godt brukt ble jorda tråkket godt ned. Når stien ble for dyp laget man en ny sti ved siden av.Eksempel på kokegrop. Her kan man tydelig se de ulike lagene."Skjørbrendtstein" som er tatt opp av kokegropa. Steinen har rett og slett sprukket og delt seg pga intens bruk og oppvarming. En vanlig måte å varme vann på var å legge varme steiner direkte i vannet.

"Naar der skulde brygges i gamle Dage, plumpede man glohed Sten ned i et Trækar med Vand, og dette blev dermed opvarmet. Det var almindelig Kampe-Sten (Rullesten, som der er mange af i Jorden her i Egnen og som komme frem under Rydnings-Arbeidet). Ved den pludselige Afkjøling sprang Stenen itu, og Stykkene kastedes ud paa en Dynge nær Ildhuset, som andet unyttigt Affald - i den Tid, de ikke havde Malm-Gryder".Jurgen Wegter jobber med metallfunn. Here forteller han om gårsdagens skattejakt og funn.Pålehull. Hullene er svert spredt og det er på nåværende tidspunkt vanskelig å si hvor de ulike husene har stått.Eksempel på "steinskoning" i pålehull. Pålene ble støttet opp av steiner som gjerne ble lagt i ring rundt pålen. Ganske logisk ,egetlig...Grav for en person:)

Gravene er som regel sirkelformet. Man gravde i en sirkel og spadde jorda i en dunge i midten. Ved flere av gravene ser det ut som at det har stått stolper. Hva kan dette tyde på mon tro?Her har det stått en kiste lik den typen vi kjenner til fra Oseberg. Noen rester av bunnen ligger fortsatt igjen.Denne ble funnet mens vi var der. Det er en liten jernbit og trolig en av naglene fra kista.Dag Øyvind som jobber med gravene forteller at det som regel er lettere å finne bosettninger fra før vikingtid ( opp til 6-700tallet)  fordi de ikke ligger der nåtidens hus ligger. Fra og med eldre vikingtid endrer vi bosettningsmønster og blir mer stedsfate. Vi holder oss til samme gårdsgrunn og begynner å bygge på samme plass. Det er derfor trolig at store deler av funnet på Torgård ligger under selve gården.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Ingrid Galadriel

Ingrid Galadriel

23, Trondheim

Mitt navn er Ingrid Galadriel. Jeg lever vikinglivet så ofte som jeg kan og syr drakter og lager kniver på bestilling.

Kategorier

Arkiv

hits